d > dž; t > č

15 November 2013 by Pigmalijonas

1336 views
0
0

In one of the lessons of A2 you learned that if a stem of a noun ends in d or t, it changes into or č in some cases:

laikrodis
laikroio
laikroiui
laikrodį
laikroiu
laikrodyje
laikrodi!

laikroiai
laikro
laikroiams
laikroius
laikroiais
laikroiuose
laikroiai!

gaidys
gaiio
gaiiui
gaidį
gaiiu
gaidyje
gaidy!

gaiiai
gai
gaiiams
gaiius
gaiiais
gaiiuose
gaiiai!

kėdė
kėdės
kėdei
kėdę
kėde
kėdėje
kėde!

kėdės

kėdėms
kėdes
kėdėmis
kėdėse
kėdės!

amerikietis
amerikiečio
amerikiečiui
amerikietį
amerikiečiu
amerikietyje
amerikieti!

amerikiečiai
amerikieč
amerikiečiams
amerikiečius
amerikiečiais
amerikiečiuose
amerikiečiai!

žaltys
žalčio
žalčiui
žaltį
žalčiu
žaltyje
žalty!

žalčiai
žalč
žalčiams
žalčius
žalčiais
žalčiuose
žalčiai!

katė
katės
katei
katę
kate
katėje
kate!

katės
kač
katėms
kates
katėmis
katėse
katės!

The same happens with the endings that we have learned recently:

stotis (a station)
stoties
stočiai
stotį
stotimi
stotyje
stotie!

stotys (stations)
stoč
stotims
stotis
stotimis
stotyse
stotys!

širdis (a heart)
širdies
širiai
širdį
širdimi
širdyje
širdie!

širdys (hearts)
šir
širdims
širdis
širdimis
širdyse
širdys!

marti (daughter-in-law)
marčios
marčiai
marč
marčia
marčioje
marčia!

marčios (daughters-in-law)
marč
marčioms
marčias
marčiomis
marčias
marčios!

Word Meaning
laikrodis 1. clock
saulės laikrodis
sundial
2. watch
rankinis laikrodis
a wristwatch
kėdė chair
gaidys rooster
amerikietis American
žaltys grass-snake
katė cat
stotis station
širdis heart
marti sister-in-law
There are no comments for this lesson.