Numbers

14 November 2013 by Pigmalijonas

Level: A2
1324 views
0
0

Do you remember the numbers that you have learned in previous lessons?

1 vienas, viena
2 du, dvi
3 trys
4 keturi, keturios
5 penki, penkios
6 šeši, šešios
7 septyni, septynios
8 aštuoni, aštuonios
9 devyni, devynios
10 dešimt

Having also been introduced to adjectives, you can now sufficiently use the numbers, because numbers 1, 4, 5, 6, 7, 8 and 9 carry the same endings as adjectives:

vienas vyras - one man
vieno vyro
vienam vyrui
vieną vyrą
vienu vyru
viename vyre

keturi vyrai - four men
keturių vyrų
keturiems vyrams
keturis vyrus
keturiais vyrais
keturiuose vyruose

However, the plural accusative case, as you see, is a little bit different: it's not keturius, but keturis. The other numbers in this case are penkis, šešis, septynis, aštuonis, devynis.

viena diena - one day
vienos dienos
vienai dienai
vieną dieną
viena diena
vienoje dienoje

penkios dienos - five days
penkių dienų
penkioms dienoms
penkias dienas
penkiomis dienomis
penkiose dienose

Savaitėje yra septynios dienos. There are seven days in a week.
Savaitėje yra ne šešios, o septynios dienos. There are not six, but seven days in a week.
Savaitė turi septynias dienas, o ne šešias. A week has seven days, and not six.

Mums reikia penkių dienų. We need five days.
Aš skaitau keturias knygas. I am reading four books.
Mano brolis perka devynis kompiuterius. My brother is buying nine computers.
Vienam vyrui patinka tie aštuoni televizoriai. To one man appeal these eight TV-sets.

Man patinka tik viena savaitės diena: ketvirtadienis. I like only one day of the week: Thursday.

Aš rašau, kad gatvėje yra keturios mašinos. I am writing that there are four cars in the street.

Aš turiu keturis brolius. I have four brothers.
Tu turi penkis vaikus. You have five children.
Jis turi septynias seses. He has seven sisters.
Ji turi aštuonis pieštukus. She has eight pencils.
Man patinka, kad mes turime tik vieną mašiną. I like that we have only one car.

There are no comments for this lesson.