Weekdays

14 November 2013 by Pigmalijonas

1283 views
0
0

Let's learn how to name the days of the week in Lithuanian:

pirmadienis - Monday
antradienis - Tuesday
trečiadienis - Wednesday
ketvirtadienis - Thursday
penktadienis - Friday
šeštadienis - Saturday
sekmadienis - Sunday

Notice that in Lithuania the week is started by Monday (pirmadienis).

diena - a day
savaitė - a week

Viena diena, dvi dienos, trys dienos... One day, two days, three days...
Savaitėje yra septynios dienos. There are seven days in a week.

Pirmadienis yra liūdna diena. Monday is a sad day.
Penktadienis yra linksma diena. Friday is a joyful day.

Baisus šeštadienis, bet geras sekmadienis. A horrible Saturday, but a good Sunday.

Ši savaitė yra sunki. This week is hard.
Šita savaitė nėra lengva. This week is not easy.
Kodėl pirma savaitė visada bloga? Why is the first week always bad?
Man patinka ketvirtadieniai, nes jie yra gražūs. I like Thursdays because they are nice.

Word Meaning
pirmadienis Monday
antradienis Tuesday
trečiadienis Wednesday
ketvirtadienis Thursday
penktadienis Friday
šeštadienis Saturday
sekmadienis Sunday
diena day
savaitė week
There are no comments for this lesson.