Some Common Adjectives

13 November 2013 by Pigmalijonas

1442 views
0
0

In previous lessons, you have been introduced to these words:

greitas (fast), lėtas (slow)
žalias (green)
gražus (pretty)
didelis (big)
medinis (wooden)

Let's learn some more useful adjectives:

geras - good
blogas - bad
lengvas - easy, light
laimingas - happy
linksmas - cheerful
liūdnas - sad
pilnas - full
mažas - small
jaunas - young
senas - old
baltas - white
juodas - black
pavojingas - dangerous

tuščias - empty

sunkus - difficult, heavy
svarbus - important
įdomus - interesting
nuobodus - boring
bjaurus - ugly
baisus - scary
drąsus - brave
bailus - cowardly

Labas, mano vardas yra geras. Hello, my name is good.
Sveiki, jūsų vardas yra blogas. Hello, your name is bad.

Vytautai, tavo vardas yra lengvas. Vytautas, your name is easy.
Atsiprašau, Dariau, bet tavo vardas yra sunkus. Sorry, Darius, but your name is difficult.

Kazy, ar tu esi laimingas? Kazys, are you happy?
Milda, kodėl tu visada linksma? Milda, why are you always cheerful?
Kodėl mama visada liūdna? Why is mother always sad?

Pilnas sąsiuvinis yra ant stalo. A full exercise-book is on the table.
Dovile, kur tavo tuščias sąsiuvinis? Dovilė, where is your empty exercise-book?

Ar jo vaikas mažas? Is his child small?
Kada jos didelis vaikas eina į mokyklą? When does her big child go to school?

Tu esi arba jaunas, arba senas. You are either young or old.

Aš perku baltą knygą, o tu - juodą. I am buying a white book, and you - a black one.

Šis kambarys yra pavojingas. This room is dangerous.

Ar televizorius tau yra svarbus? Is the TV-set important to you?

Mes gauname įdomų kompiuterį. We are getting an interesting computer.
Kodėl nežiūri į kėdę? Ar ji tau nuobodi? Why aren't you looking at the chair? Is it boring for you?

Mokytojas ima tavo bjaurų kilimą. The teacher is taking your ugly carpet.

Mūsų mokytojas yra baisus, o jo pamokos baisios. Our teacher is scary, and his lessons are scary.

Kodėl tu drąsus, o tavo sesė baili? Why are you brave, and your sister cowardly?

Word Meaning
geras good
blogas bad
lengvas 1. easy
2. light
laimingas happy
linksmas 1. cheerful
2. joyful
liūdnas sad
pilnas full
mažas 1. small
2. little
3. short
jaunas young
senas old
baltas white
juodas black
pavojingas dangerous
tuščias empty
sunkus heavy
svarbus important
įdomus interesting
nuobodus boring
bjaurus ugly
baisus scary
drąsus 1. brave
2. courageous
bailus cowardly
greitas 1. fast
2. quick
3. rapid
lėtas slow
gražus 1. pretty
graži moteris
a pretty woman
2. good-looking
gražus žmogus
a good-looking person
3. handsome
gražus vyras
a handsome man
4. nice
graži diena
a nice day
didelis 1. big
2. huge
medinis wooden
There are no comments for this lesson.