Nereguliarios daiktavardžio daugiskaitos formos

6 November 2013 by Pigmalijonas

Level: A1
1032 views
0
0

Kaip minėjau, dažniausiai daiktavardžio daugiskaitos forma padaroma pridėjus raidę "s" prie vienaskaitos formos. Tačiau yra keletas nereguliarių darybos būdų.

al, ail > aux

un cheval - arklys (tariama /ševal/)
des chevaux - arkliai (tariama /ševo/)

un travail - darbas (tariama /travai/)
des travaux - darbai (tariama /travo/)

au, eau, eu > aux, eaux, eux

un tuyau - vamzdis
des tuyaux - vamzdžiai
(abu tariami /tiujo/)

un château - pilis
des châteaux - pilys
(abu tariami /šato/)

un feu - ugnis
des feux - ugnys
(abu tariami /fø/)

There are no comments for this lesson.