More Second Type Verbs

20 October 2013 by Pigmalijonas

Level: A2
1341 views
0
0

Here are five more second type verbs for you:

galėti - to can; to be able; to be allowed
girdėti - to hear
žiūrėti - to watch, to look
tikėti - to believe
turėti - to have

The present tense third person (jis, ji, jie, jos) of them are:

gali
girdi
žiūri
tiki
turi

Memorize both the infinitive (galėti) and the present tense (gali).

Galėti doesn't require any case for its objects. Usually another verb comes after it:

Aš galiu kalbėti. I can speak.
Aš negaliu pirkti. I cannot buy.

The verbs after galėti behave as they would behave without it:

Aš galiu pirkti televizorių. I can buy a TV.
Kodėl tu negali važiuoti autobusu? Why can't you go by bus?

Girdėti, turėti and žiūrėti require the accusative case after them:

Laimis girdi Vytautą. Laimis hears Vytautas.
Vytautas girdi šitą mokytoją. Vytautas hears this teacher.
Laimis turi televizorių. Laimis has a TV.
Laimis žiūri televizorių. Laimis watches TV.

When you want to say that someone looks at someone, you must use the preposition į:

Laimis žiūri į Vytautą. Laimis looks at Vytautas.
Vytautas visada žiūri į mokytoją. Vytautas always looks at the teacher.
Milda niekada nežiūri į lentą. Milda never looks at the blackboard.

Tikėti usually uses the instrumental case:

Laimis tiki Vytautu. Laimis believes Vytautas.
Dariau, tikėk juo! Darius, believe in him!
Kodėl tu netiki ja? Why don't you believe her?

However speaking of religious belief, the accusative case is often used:

Dovilė tiki Dievą. Dovilė believes in God. [dievas - god]
Mes tikime Dievą. We believe in God.

There are no comments for this lesson.