Debesėlis
http://www.debeselis.net/forum/

Lietuvos Aidai - Lithuania's Echoes
http://www.debeselis.net/forum/viewtopic.php?f=8&t=356
Page 1 of 1

Author:  asCii [ 2007 04 09, 02:10 ]
Post subject:  Lietuvos Aidai - Lithuania's Echoes

Website: http://www.ecosdelituania.com.ar

„Lietuvos Aidai“ Radijo Valandėlė
(Radio Program "Lithuania's Echoes")

Zeferinas Juknevičius (Ceferino Iujnevich) įkūrė lietuvišką radijo valandėlę. 1947 m. pirmą kovo sekmadienį, aštuntą valandą ryto, per Radio Libertad pasigirdo „Lietuvos Aidai“. Ecos de Lituania programa truko 15 minučių bei turėjo lietuvišką maršą, kurį visi puikiai pamena. Vėliau laida persikėlė į Radio Antártida, kur buvo transliuojama daugelį metų, o dar vėlesniu laikotarpiu buvo transliuojama per Radio Mitre vakarais, čia ir buvo baigta laidos transliacija 1971 metų lapkričio mėnesį 22 val.

Zeferinas Juknevicius founded this radio program. On the first Sunday, March 1947, eight in the morning, "Lietuvos Aidai" (Lithuania's Echoes) first aired on Radio Libertad with a 15 minutes show, where the Lithuanian march which was played became caracteristic. Afterwards it was taken to Radio Antártida where it remained for many years. Then it was taken to Radio Mitre where the last program was aired on November 1971 at 10pm.

Per Buenos Airėse veikiančią radijo valandėlę „Ecos de Lituanika“ („Lietuvos Aidai“), Zeferinas ispanų kalba pranešdavo žinias apie Lietuvą, jos kovą už laisvę. Radijo valandėlėse kalbėjo ne vienas aukštas šalies politikas, karininkas, visuomenės atstovas, žadėdamas paramą Lietuvai. Kiekviena laida baigdavosi žodžiais: „vėliau ar anksčiau Lietuva bus vėl laisva“. Šie žodžiai skambėjo 24 metus, tuo lietuvių širdyse gaivindama viltį sulaukti Tėvynės Lietuvos laisvės valandos.

During all those years, Zeferinas informed about Lithuania's news and fought for its liberty. Well-known politicians, and society and army representatives, were invited to the show. Every transmission would finish with this phrase: "Sooner or later Lithuania will be free again". Those words resounded during 24 years in the heart of the lithuanians and kept the hope of a free mother land alive.

Tiek daug laiko, dar kartą skamba dainos, kalba ir žinios iš mūsų seneliu ir tėvų tėvynės. Įvykis buvo 2003 m. gegužės 18 d. FM Difusión Berisso mieste (Argentina), nuo 17 iki 18 v.v., vedėjas Juan Ignacio Fourment Kalvelis, aktyvus Jaunimo sąjungos ir lietuvių bendruomenės narys.

After such a long time, our parents' and grandparents'songs, language and country's news, began to sound again. This happened on May 18, 2003, on FM Difusión, a radio station from the city of Berisso (Argentina), from 5pm to 6pm, with a program hosted by a lithuanians' grandson: Juan Ignacio Fourment Kalvelis. This man is an active representative of the local lithuanian youth and local community.

Per visą valandą pranešė apie Berisso lietuvių Bendruomenės naujienas ir įvairius įdomius dalykus klausytojams. Vėliau 2004 m., kai Juan Ignacio nebuvo Argentinoje, nes jis mokėsi lietuvių kalbos užsienyje, Isabel Kalvelis ir Juan José Fourment vedė Ecos de Lituania, visus metus rengė daug pokalbių su bendruomenės nariais, ypatingai su imigrantais ir tuomet radijo valandėlės kolektyvas dar labiau prasiplėtė.

For an hour, news about Berisso's communities and of general interest were given. After that, on year 2004, due to Juan Ignacio's abcence because of a Lithuanian language study trip, the show had to be hosted by Isabel Kalvelis and Juan José Fourment, who week after week carried on with the broadcast, reading articles writen by comunity members, many of them immigrants, and also inviting new columnists to the show.

Nuo 2005 m. iki šiol “Ecos de Lituania” turi labai puikų kolektyvą ir interneto svetainę. Be to, Ecos de Lituania pripažinta visoje Argentinoje ir užsienyje, sulaukusi ne vienos premijos. Bet svarbiausias dalykas yra tai, kad kiekvieną savaitę klausytojai sulaukiu susitikti su jumis ir tokiu būdu išlaikome lietuvišką identitetą.

From year 2005 up to the present, "Lithuania's Echoes" counts with a renowed group of collaborators and a web site, as well as with awards won in Argentina and around the world. But the most important thing are the listeners who, day after day, look forward to the next program, eager to bring back to life this gathering framework and this way keep alive the lithuanian identity.


Klausyti laidą gyvai (pirmadieniais nuo 01 iki 03 val.)
Pasiklausykite radijo programos gyvai čia.
Reikia turėti savo kompiuteryje multimedia WINAMP nemokamą programą, kurią jus galite parsisiųsti čia.
DĖMESIO: Jeigu paspaudus nuorodą matote lentelę su užrašu, nurodančiu „saugoti“ arba „atidaryti“ archyvą, pasirinkite „atidaryti“.

Listen the the program on Sundays 10pm-12pm GMT
Listen to de program live here.
You must have the free multimedia player WINAMP installed on your computer, which you can download clicking here.
ATTENTION: if when you click the link a message pops up asking if ou want to save or open the file, choose open.

Page 1 of 1 All times are UTC + 2 hours
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/